NGHIỆM THU DỰ ÁN SỰ NGHIỆP KINH TẾ CẤP BỘ

 

 

Ngày 19/12/2016, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế của Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị.

Tên dự án: “ Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực lĩnh vực công nghệ môi trường tại các đô thị Việt Nam” – Chủ nhiệm đề tài ThS. Trịnh Văn Dũng.

Cùng với quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang diễn ra ở Việt nam, vấn đề môi trường luôn là vấn đề thu hút sự quan tâm của mỗi người, mỗi quốc gia. Việc xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường nói chung và môi trường đô thị nói riêng đang là một vấn đề bức thiết và là trách nhiệm của toàn xã hội. Nhu cầu nhân lực cho lĩnh vực này vì vậy ngày càng tăng cao.

 

Toàn cảnh buổi Nghiệm thu Dự án

 

Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị được giao khảo sát thực trạng nguồn nhân lực cũng như nhu cầu về nhân lực trong lĩnh vực công nghệ môi trường. Dự án đã thu được nhiều kết quả có giá trị, phục vụ tốt cho công tác quản lý Nhà nước và công tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ môi trường. Dự án đưa ra những nhận xét, phát hiện tốt, có giá trị để làm căn cứ hoạch định chính sách, đưa ra giải pháp nhằm cải thiện, khắc phục được những tồn tại hiện nay.

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao sự cố gắng của Ban chủ nhiệm và có nhiều đóng góp nhằm hoàn thiện báo cáo Dự án sự nghiệp kinh tế.

Dự án sự nghiệp kinh tế đã được đánh giá đạt loại Khá.

 

    Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu đề tài:

 

Ông Đào Việt Hà thay mặt Ban chủ nhiệm trình bày báo cáo Dự án

 

Ông  Đặng Văn Long - Chủ tịch hội đồng chủ trì buổi nghiệm thu

 

Ông Bùi Hồng Huế - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi nghiệm thu 

 

 

Ngày đăng: 20/12/2016
Thông tin liên quan
Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thông tin HSSV bằng SMS" cấp trường
Nghiệm thu "Giáo trình Vật lý Đại cương" cấp trường trình độ Cao đẳng năm 2013
Nghiệm thu đề tài cấp trường "Biên soạn ngân hàng câu hỏi tiếng Anh" mã số NCKH.2013-01 năm 2013
Nghiệm thu đề tài cấp trường "Thiết kế, chế tạo bộ thực hành truyền thông mạng PLC (Master)" và "Giáo trình Thực hành biến tần OMRON – 3G3JX"
Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế năm 2013 "Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực kỹ thuật điện đô thị, kỹ thuật hạ tầng đô thị đáp ứng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng giai đoạn 2011 – 2020"
Nghiệm thu cấp Trường đề tài “Biên soạn giáo trình Nền và Móng”- Mã số: 2012.GT-09 do ThS. Nguyễn Thị Thanh Đào và ThS Phạm Tuấn Minh làm chủ nhiệm
Nghiệm thu cấp Trường đề tài “Thí nghiệm vật liệu xây dựng”- Mã số: 2014.GT-15
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường "Giáo trình thực hành Project"
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “ Nghiên cứu, biên soạn nội dung giáo trình Mạng lưới thoát nước trình độ Cao đẳng” Mã số: RD54-13
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn