NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

 

 

Ngày 20/10/2016, Trường CĐ Xây dựng Công trình đô thị đã tiến hành nghiệm thu 02 Đề tài khoa học cấp trường năm học 2016 – 2017.

1. Đề tài: “Hướng dẫn thực hành biến tần LS-ISC và SIEMENS-G110” – Mã số 2014.GT-36 của CN. Lê Nho Khanh (chủ nhiệm đề tài). Đây là tập bài giảng viết dưới dạng tích hợp lý thuyết và thực hành với đầy đủ hình vẽ cần thiết, các bước thực hiện, trọng tâm bài học và câu hỏi, bài tập kiểm tra, ứng dụng. Các bài giảng được đánh giá là tường minh, hợp lý, phù hợp với phương thức đào tạo công nghệ. Lĩnh vực biến tần là lĩnh vực khá mới mẻ ở Việt Nam nên giáo trình mang tính ứng dụng và cần thiết. Tài liệu được xây dựng dưới góc độ hướng dẫn sử dụng trực tiếp nên có thể áp dụng đào tạo cho nhiều đối tượng.

2. Đề tài: “Xây dựng mới website www.cuwc.edu.vn” – Mã số 2016.NCKH- 01 do ThS. Bùi Quang Quý và ThS. Lê Tuấn Hạnh làm chủ nhiệm. Trang web sử dụng công nghệ thiết kế ASP.net và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Đây là một website động với nhiều cải tiến về nội dung và hình thức so với trang website cũ đồng thời cũng đáp ứng được xu hướng của công nghệ thiết kế website hiện nay là có thể chạy được trên thiết bị di động. Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao sự cố gắng của Ban chủ nhiệm và có nhiều đóng góp để hoàn thiện trang web.

       Hai đề tài đã được đánh giá đạt loại xuất sắc.

 

    Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu đề tài:

 

Thầy Lê Nho Khanh đang bảo vệ đề tài của mình trước hội đồng

 

ThS. Nguyễn Quốc Tâm nhận xét - phản biện đề tài

 

  ThS. Bùi Quang Quý đang bảo vệ đề tài trước hội đồng

 

 

Ngày đăng: 13/11/2016
Thông tin liên quan
Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thông tin HSSV bằng SMS" cấp trường
Nghiệm thu "Giáo trình Vật lý Đại cương" cấp trường trình độ Cao đẳng năm 2013
Nghiệm thu đề tài cấp trường "Biên soạn ngân hàng câu hỏi tiếng Anh" mã số NCKH.2013-01 năm 2013
Nghiệm thu đề tài cấp trường "Thiết kế, chế tạo bộ thực hành truyền thông mạng PLC (Master)" và "Giáo trình Thực hành biến tần OMRON – 3G3JX"
Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế năm 2013 "Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực kỹ thuật điện đô thị, kỹ thuật hạ tầng đô thị đáp ứng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng giai đoạn 2011 – 2020"
Nghiệm thu cấp Trường đề tài “Biên soạn giáo trình Nền và Móng”- Mã số: 2012.GT-09 do ThS. Nguyễn Thị Thanh Đào và ThS Phạm Tuấn Minh làm chủ nhiệm
Nghiệm thu cấp Trường đề tài “Thí nghiệm vật liệu xây dựng”- Mã số: 2014.GT-15
Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế cấp Bộ
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường "Giáo trình thực hành Project"
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “ Nghiên cứu, biên soạn nội dung giáo trình Mạng lưới thoát nước trình độ Cao đẳng” Mã số: RD54-13
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn