NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ “ NGHIÊN CỨU, BIÊN SOẠN NỘI DUNG GIÁO TRÌNH MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG” MÃ SỐ: RD54-13

Ngày 27/10/2017,          Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã tiến hành nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học của Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị.

 

    Tên đề tài: “ Nghiên cứu, biên soạn nội dung giáo trình Mạng lưới thoát nước trình độ Cao đẳng” Mã số: RD54-13 – Chủ nhiệm đề tài ThS. Hoàng Quốc Liêm.

 

Đây là đề tài nghiên cứu, biên soạn giáo trình trên cơ sở khảo sát và phân tích đánh giá kết quả khảo sát về thực trạng việc sử dụng tài liệu ở bậc cao đẳng chuyên ngành cấp thoát nước có phù hợp với thực tế hiện nay mà các doanh nghiệp, các đơn vị tư vấn, thiết kế, giám sát trong lĩnh vực thoát nước đang quản lý, thi công và vận hành. Ngoài ra, đề tài còn thu thập các tài liệu, các ứng dụng khoa học công nghệ tân tiến ở trong nước và ở một số các nước có công nghệ thoát nước phát triển để biên soạn. Vì vậy, đề tài đã thu được nhiều kết quả có giá trị, cập nhật các công nghệ tiên tiến, xây dựng nội dung đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Đây là một cuốn giáo trình dùng để dạy học bộ môn Mạng lưới thoát nước trình độ cao đẳng ở các trường thuộc Bộ Xây dựng.

 Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao sự cố gắng của Ban chủ nhiệm và có nhiều đóng góp để đề tài được hoàn thiện.  Đề tài nghiên cứu khoa học đã được đánh giá mức Đạt yêu cầu.

Ngày đăng: 29/10/2017
Thông tin liên quan
Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thông tin HSSV bằng SMS" cấp trường
Nghiệm thu "Giáo trình Vật lý Đại cương" cấp trường trình độ Cao đẳng năm 2013
Nghiệm thu đề tài cấp trường "Biên soạn ngân hàng câu hỏi tiếng Anh" mã số NCKH.2013-01 năm 2013
Nghiệm thu đề tài cấp trường "Thiết kế, chế tạo bộ thực hành truyền thông mạng PLC (Master)" và "Giáo trình Thực hành biến tần OMRON – 3G3JX"
Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế năm 2013 "Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực kỹ thuật điện đô thị, kỹ thuật hạ tầng đô thị đáp ứng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng giai đoạn 2011 – 2020"
Nghiệm thu cấp Trường đề tài “Biên soạn giáo trình Nền và Móng”- Mã số: 2012.GT-09 do ThS. Nguyễn Thị Thanh Đào và ThS Phạm Tuấn Minh làm chủ nhiệm
Nghiệm thu cấp Trường đề tài “Thí nghiệm vật liệu xây dựng”- Mã số: 2014.GT-15
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Nghiệm thu Dự án sự nghiệp kinh tế cấp Bộ
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường "Giáo trình thực hành Project"
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn