KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2017

 

 

Ngày đăng: 03/08/2017
Thông tin liên quan
Quy định trình bày văn bản của Nhà trường ban hành Năm 2015
Danh sách Cán bộ, Công chức, Viên chức Nhà trường được đề nghị nâng lương trước thời hạn năm 2015
Kế hoạch Tháng 4 năm 2017
Kế hoạch tháng 7 năm 2017
Kế hoạch tháng 9 năm 2017
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3.827.1305 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn
Lên đầu trang
Xuống cuối trang