THÔNG TIN KỲ HỌC QUÂN ĐỘI NĂM HỌC 2018 - 2019
CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HỌC KỲ QUÂN ĐỘI NĂM 2018 (27/07/2018) Chi tiết
HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC HỌC KỲ QUÂN ĐỘI NĂM 2018 (27/07/2018) Chi tiết
Thực đơn cho học sinh học Kỳ học Quân đội năm học 2018-2019 (26/07/2018) Chi tiết
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC TẬP "KỲ HỌC QUÂN ĐỘI" (23/07/2018) Chi tiết
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3.827.1305 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn
Lên đầu trang
Xuống cuối trang