LICH COI THI TUAN 5 - NAM HOC 2018-2019

/ckfinder/userfiles/files/LICH%20COI%20THI%20TUAN%205.pdf

Ngày đăng: 31/08/2018
Thông tin liên quan
Đăng ký học lại các học phần, môn học không đạt cho học sinh, sinh viên hệ cao đẳng chính qui, trung cấp chuyên nghiệp
Thông báo về việc đánh giá kết quả thực tập kỹ thuật viên Trung học Cấp thoát nước K33
Lịch coi thi tuần 8
Lịch coi thi tuần 10
Lịch coi thi tuần 11
Lịch coi thi tuần 14
Lịch coi thi tuần 17
Lịch coi thi tuần 18
Lịch coi thi tuần 19
Lịch coi thi tuần 20
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn