BỘ MÔN TRẮC ĐỊA

 

 

1. Lịch sử phát triển:

 

    Bộ môn Trắc địa được thành lập năm 2009 trực thuộc Khoa Kỹ Thuật Đô thị. Bộ môn có nhiệm vụ đào tạo Cử nhân cao đẳng chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật trắc địa.

 

Tập thể Giáo viên bộ môn Trắc địa

 

2. Danh sách Giảng viên, giáo viên bộ môn Trắc địa:

 

 

3. Thành tích của giáo viên thuộc bộ môn:

 

- Cô Đào Ngọc Hồng Vân đạt Giải nhất hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm 2009;

- Cô Trần Thị Sinh đạt iải nhì hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường 2010;

- Cô Đào Ngọc Hồng Vân đạt Giải nhất hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm 2011;

- Cô Đào Ngọc Hồng Vân đạt Giải nhất hội thi Giáo viên dạy giỏi Thành phố Hà nội năm 2012,  Giải nhất hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Quốc Gia năm 2012;

- Thầy Nguyễn Cảnh Anh Trí đạt Giải khuyến khích Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm 2012;

- Cô Trần Thị Sinh đạt Giải nhất hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm 2013;

- Cô Phan Thị Phượng đạt Giải ba hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm 2014;

- Cô Phan Thị Phượng đạt Giải nhì hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm 2015.

 

4. Liên hệ công tác:

 

- Địa chỉ: Tầng 2, Nhà A2 - Khu hành chính, Trường CĐXDCTĐT (Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội). 
- Điện thoại: (04) 3878.3012 

 

 

Ngày đăng: 10/05/2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ - CDT0128
Địa chỉ: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: Phòng Tổ chức - Hành chính (024).3652.0944 ; Phòng Đào tạo (024).3.8780401
Tư vấn tuyển sinh: (024).3.877.0034
Fax: (024).3.827.1305
Copyright 2016 © cuwc.edu.vn